Брзо отворање на автоматско притискање на филтерот